Our Team

PrincipalKwok Yuk Ching Cherain
Head TeacherChan Choi Ping
K3 ClassChan Oi Yin、Cheng Fung Kwan、Lee Ka Yi Joyce
K2 Class Lai Lai Ping、Tam Sau Man
K1 ClassPoon Lok Hei、Lui Wai Mei
N ClassYeung Wing Han、Wong Shuk Wai
Teaching AssistantCheung Yi Shan
Office StaffChiah Nancy、Poon Yuen Shan (Part-time Accountant)
JanitorSiu Mei Wan (Chef)、Pan Qin Zhu、Wong Yin Mui、Tsui Mo Ching、Huang Bi Hong