Committee

ConsultantMs Cherain Kwok (Principal)
ChairmanMs Yong-si Huang
Vice ChairmanMs Choi Kwai Ling
TreasurerMs Zhong Xinghua、Ms Esther Chan (Head Teacher)
SecretaryMs Ellie Yan、Ms Winnie Yeung (Teacher)
ContactMs Chen Xuelian、Ms Tiffany Chu、Ms Queenie Cheung、Ms Ivy le